Netværkets værdigrundlag

Netværket har som sit værdigrundlag:

Bibelen som Guds Ord, inspireret af Helligånden og givet ved mennesker til mennesker, som det bl.a. er udtrykt i Trosbekendelsen.

 

Etik

Netværket tilslutter sig “Etiske Principper for Nordiske psykologer” udarbejdet af Dansk Psykologforening og vedtaget på Dansk Psykologforenings Generalforsamling den 12. marts 1989.