Afholdte konferencer:

2013 Seksuelle overgreb- forekomst, senvirkninger, behandling v. læge og psykoterapeut Vibeke Møller

2012   Et liv i frihed - en terapeutisk tilgang med afsæt i det kristne menneskesyn v. Ray Andrew, australsk psykolog og teolog

2011  Religion og psykologi - i et moderne, sekulariseret samfund

2010  Mindfulness - i et kristent perspektiv 

2009  Relationen mellem barn og voksen 

2008  De åbne og skjulte psykologiske spil i grupper og organisationer

2007  Magtmennesket - i organisationer

2006  Tro og helbred

2005  Ressourceorienteret traumebehandling - narrative perspektiver

2004  Homoseksualitet - teologi og psykologi

2003  Tro - ressource eller belastning

2002  Integrating Christianity and psychology