Selskabet og Netværkets Historie

Lørdag den 28. januar 1995 blev ”Selskab for Kristne Psykologer i Danmark” stiftet.

I 1989 mødtes tre kristne psykologistuderende ved Københavns Universitet. De mødtes en gang om måneden for at debattere faglige og åndelige spørgsmål. De opsøgte kristne psykologistuderende dels på deres eget universitet, dels på Århus Universitet, for at oprette en forening for kristne psykologer.

Dette resulterede i de to grupper – Københavner-gruppen og Århusgruppen, som blev enige om at mødes til en konference. Den første konference blev afholdt i København i januar 1992, hvor de ville arbejde hen mod oprettelsen af en forening for kristne psykologer.

Den stiftende generalforsamling fandt sted på selskabets konference i januar 1995, og foreningen fik navnet ”Selskab for Kristne Psykologer i Danmark.”

Der har været afholdt konference de fleste år med gode tilslutninger.

I 2014 måtte man indse at tiden var løbet fra at folk ønskede at deltage i bestyrelse, så:

På generalforsamlingen d. 15.2.2014 blev medlemmerne enige om at omdanne selskabet til Netværk for kristne psykologer med de samme vedtægter og med hjemmesiden som primær fokus i en 5 årig prøveperiode.

På generalforsamling d. 9.3.2019 blev netværket endelig konfirmeret. Der var 3 villige personer som tovholdere for netværket, som nu består af hjemmesiden kristne-psykologer.dk og FaceBook gruppen kristne psykologer.