Artikler

Den kristne psykologi
af cand.psyk. Suh Bjerg Jacobsen

Voldelige teenagere og unge - har kristne psykologer et ansvar
      af cand.psyk. Tina Strand Tingleff

Psykoterapi og religiøsitet
af cand.pæd.psyk. Ulla Toftdahl, Århus

Tværkulturel psykologi
af Majken Martinussen, cand.mag i musik og
     psykologi

Refokuseringsseminar
af cand.psyk. Marian Bridget Connolly

Om Richard Armitage´s speciale (Tilgivelse. Begrebet tilgivelse i skæringspunktet mellem etik,
       eksistens og psykologi"

Integration af psykologi og teologi i en postmoderne verden
     af stud. psyk. Kirsten Simonsen

Europæisk symposium for kristen psykologi og antropologi
     af Lene Smalbro Mortensen

Modum Bad - et nervesanatorium med et religionspsykologisk behandlingstilbud
     af cand. psyk. Anna Maria Sculz

Refocussing
af Lene Smalbro Mortensen

Præsentation af American Association of Christian Counselors (AACC)
    af cand. psyk. Maria Techow

Selskab for Kristne Psykologers tiende konference, d. 10. feb. 2001 om "Tilgivelse"
    af Lotte Hylleberg og Aida Hougaard Andersen,        cand. psyk.´er, Århus

Kristentro: Belastning eller ressource for psyken
af Orla Møller i "Udfordringen" den 20. februar 2003