Vær en del af netværket!

Hvem kan være med? 

Netværket består af kandidater i psykologi samt psykologi-studerende.
Medlemsskab forudsætter, at man kan tilslutte sig netværkets retningslinjer  og værdigrundlag.

 

Hvordan kan jeg være en del af netværket?

Ønsker du at være en del af netværket anmod om optagelse i Facebookgruppen kristne psykologer.

Ønsker du at fremgå af listen "medlemmer tilbyder" send mail til formand ( se under kontakt) med navn, kontaktinfo og uddannelse, samt at du tilslutter dig netværkets retningslinier og værdigrundlag.