Vedtægter

Netværkets formål er

  • at fremme det kristne menneskesyn og den kristne tilværelsesforståelse inden for de forskellige psykologiske kontekster og den dertil hørende terapi, rådgivning, undervisning og forskning.
  • at virke for, at det kristne menneskesyn og den kristne tilværelsesforståelse kan komme til orde i den videnskabelige debat.

Formålet søges virkeliggjort gennem

  • fælles besindelse på det kristne menneskesyn og dets betydning for psykologien.
  • studier til afklaring af forholdet mellem kristendom og psykologi.
  • fremme af kristendommens indflydelse i medlemmers studie- og arbejdsmæssige relationer.
  • samarbejde om udviklingen af psykologiske teorier, hvorigennem det kristne menneskesyn kan gøre sig gældende.
  • tværfaglig diskussion og samarbejde.