Selskabet og Netværkets Historie

Lørdag den 28. januar 1995 blev ”Selskab for Kristne Psykologer i Danmark” stiftet. Hvorfor nu et sådant selskab? Hvad var baggrunden for det?

I oktober 1989 mødtes tre kristne psykologistuderende ved Københavns Universitet. De aftalte at mødes en gang om måneden for at debattere faglige og åndelige spørgsmål. De satte sig for at opsøge kristne psykologistuderende dels på deres eget universitet, dels på Århus Universitet, samt at oprette en forening for kristne psykologer.

Kontakten til de kristne psykologistuderende i Århus resulterede i, at de to grupper – Københavner-gruppen og Århusgruppen - blev enige om at mødes til en konference. Den første konference blev afholdt i København i januar 1992.
Under konferencen blev grupperne enige om at arbejde frem mod oprettelsen af en forening for kristne psykologer. Da de skiltes efter konferencen, tog de fat på arbejdet med at udforme vedtægter. Mange forslag og breve krydsede Store Bælt. Fagfolk blev spurgt til råds. Og endelig, i efteråret 1994, lå arbejdet færdigt.

Den stiftende generalforsamling fandt sted på selskabets konference i januar 1995, og foreningen fik navnet ”Selskab for Kristne Psykologer i Danmark.”

Der har været afholdt konference de fleste år med gode tilslutninger.

I 2014 måtte man indse at tiden var løbet fra at folk ønskede at deltage i bestyrelse, så:

På generalforsamlingen d. 15.2.2014 blev medlemmerne enige om at omdanne selskabet til Netværk for kristne psykologer med de samme vedtægter og med hjemmesiden som primær fokus.