Netværkets arbejds- og værdigrundlag (programerklæring)

Netværket har som sit arbejds- og værdigrundlag:

 1. Bibelen som Guds ord, inspireret af Helligånden og givet ved mennesker til mennesker.
 2. De Oldkirkelige bekendelser som en normativ tolkning af Bibelens tale om kristen tro, lære og liv. De Oldkirkelige Bekendelser omfatter: Den Apostolske Trosbekendelse, Den Nikænske Trosbekendelse og Den Athanasianske Trosbekendelse.

På dette grundlag hviler vores forståelse af mennesket og dets forhold til Gud, udtrykt som følger:

 • Som skabt i Guds billede er det enkelte menneske af uvurderlig værdi, og personlig ansvarlig for sit liv over for Gud og medmennesker.
 • Siden syndefaldet har synden været et grundvilkår i alle menneskers liv. Synden er i sit væsen fjendskab imod Gud, og ved synden sætter mennesket sig uden for fællesskabet med Ham - det fællesskab, som er menneskets oprindelige bestemmelse. Dette brudte fællesskab har konsekvenser for mennesket, så det ikke længere lever i overensstemmelse med Guds vilje i forhold til Gud, til sig selv, til andre mennesker og til skaberværket i det hele taget.
  Det brudte fællesskab kan ikke heles ved noget menneskeligt tiltag, men kun ved Guds nåde i Jesus Kristus.
  Frelsen fra synden bliver den enkelte til del ved tro på Jesus Kristus, Guds søn, der ved sin død og opstandelse har sonet al synd og skyld. Ved genfødelsen af vand og ånd genindtræder det enkelte menneske i fællesskabet med Gud.
 • Ved genfødelsen skabes en ny natur, hvorved mennesket elsker Gud og elsker sin næste som sig selv. Men livet igennem vil der bestå en kamp imellem syndens natur og det genfødte menneskes natur. Denne kamp betyder, at mennesket på denne side af døden må kæmpe mod synden og dens følger.
  Hverken genfødelsen eller helliggørelsen realiseres i kraft af menneskets egen præstation, men er Guds gave, virket ved Hans Hellige Ånd.
 • Det fuldkomne fællesskab Gud og mennesker imellem oprettes, når de, der tror på Jesus Kristus opstår til evigt liv.

Etik
  Netværket tilslutter sig “Etiske Principper for Nordiske psykologer” udarbejdet af Dansk Psykologforening og vedtaget på Dansk Psykologforenings Generalforsamling den 12. marts 1989.