Være en del af netværket !

Hvem kan være med?  Netværket består af kandidater i psykologi samt psykologi-studerende.
Medlemsskab forudsætter, at man kan tilslutte sig netværkets vedtægter  og programerkæring.

 

Hvordan kan jeg være en del af netværket? 
Ønsker du at være en del af netværket anmod om optagelse i Facebookgruppen kristne psykologer.

Ønsker du at fremgå af listen "medlemmer tilbyder" send mail til formand (se under kontakt) med navn, kontaktinfo og uddannelse,
samt at du tilslutter dig netværkets retningslinier og værdigrundlag.