Indmeldelse

Hvem kan blive medlem?  Som medlemmer af netværket optages cand. psych'ere, cand. pæd. psych'ere, magistre i psykologi samt studerende, som stiler mod nævnte eksaminier.
Medlemsskab forudsætter, at man kan tilslutte sig netværkets vedtægter  og programerkæring.

Hvordan bliver jeg medlem? 
Ønsker du at blive medlem, kan du downloade medlemsblanket her, som skal udfyldes med navn, kontaktinfo og uddannelse og underskrives.
Desuden skal du skrive under på, at du tilslutter dig netværkets vedtægter og værdigrundlag.
Returneret blanketten til netværkets formand (se under kontakt)